Studerandehälsovården

Inom studerandehälsovården hjälper vi studerande i gymnasier och yrkesinstitut genom studietiden. Vi hjälper och stöder dig i att upprätthålla ditt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande och i dina studier på vägen mot ditt framtida yrke. Vi strävar efter att öka din förmåga att hantera ditt liv och att lyfta upp en hälsosam livsstil som en positiv resurs i vardagen.