Vaccinering mot coronaviruset

Vi informerar om hur vaccineringen mot coronaviruset framskrider och om hur man bokar tid för den på adressen esbo.fi/coronavaccinering

Allmänna vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet

Allmänna vaccinationer (till exempel mot stelkramp, polio, mässling, påssjuka, röda hund, hpv) ges vid hälsostationer, vid barnrådgivningar och i skolhälsovården. Du behöver inget recept för dem. 

En del av vaccinerna förutsätter boostervaccination. Rekommendationerna för vaccination växlar enligt sjukdomssituationen. De nyaste rekommendationerna hittar du på sidan THL: Vaccin A-Ö(extern länk)

Du själv se till att dina vaccinationer gäller och boka tid om du behöver vaccinationer.

Läs mera på Institutet för hälsa och välfärds webbplats

Så här bokar du tid för vaccinering

Vaccinering utan tidsbokning i skolhälsovården

Det är också möjligt att bli vaccinerad på den öppna mottagningen. Vi informerar om när den öppna mottagningen har öppet på läroanstaltens webbplats som ett Wilma-meddelande.

Influensavaccinering

Vi informerar senare om influensavaccinering vintern 2022–2023.

Vaccin för resenärer

Kontakta din hälsostation om en elev behöver vaccineringar som hör till vaccinationsplanen för resenärer. Läs mera om vaccineringen av resenärer på sidan Vaccinering 

Förfrågningar om vaccineringsuppgifter

Du hittar alla de vaccinationer du fått i Esbo på tjänsten Kanta.fi(extern länk), om du blivit vaccinerad efter 2014. Om du inte hittar uppgifterna där kan du be om dem på hälsostationen, på skolhälsovård eller på 09 8166 1234.

Du behöver information om när du vaccinerats till exempel för studier och resor, försvarsmakten, företagshälsovården samt för hälso- och sjukvården.

Förkonrtningar

BCG mot tuberkulos. Ingen boostervaccination.

HBV mot hepatit B.  Tre doser ger skydd för ca 30 år eller resten av livet.

HAV mot hepatit A.  Två doser ger skydd för ca 30 år eller resten av livet.

PDT mot stelkramp, difteri och kikhosta. Fyra vaccinationer som spädbarn.

T-d booster mot stelkramp och difteri. Gäller i 10-20 år.

dtap booster mot stelkramp, difteri och kikhosta. Nästa booster vid 25 års ålder.

HiB mot struplocksinflammation som orsakas av hemofilusbakterien och hjärnhinneinflammation. Inga vaccinationer efter barndomen.

Polio IPV mot polio (barnförlamning). Fyra vaccinationer. I Finland behövs inte boostervaccination, men de som reser till ett land med hög smittorisk ska få boostervaccin med fem års mellanrum.

MPR mot mässling, röda hund och påssjuka. Två vaccinationer. Ingen boostervaccination.

PCV PNEUMO mot allvarliga bakterieinflammationer som förorsakas av pneumokock.

HPV PAPVI mot papillomavirus. Två eller tre vaccinationer.

TBE PUUTIA mot fästingburen hjärninflammation. Tre vaccinationer och första boostervaccination efter 3 år och därefter med 10 års mellanrum.

Influensa INF mot säsongsinfluensa. Boostervaccination varje säsong.

VESIR mot vattkoppor. 2 vaccinationer, ingen boostervaccination.