Skolhälsovården

Skolhälsovården är en förebyggande tjänst som stöder elevernas välfärd, sunda uppväxt, utveckling och studieförmåga. Akuta och långvariga sjukdomar samt olycksfall på fritiden behandlas på den egna hälsostationen. Första hjälpen-situationer är hela skolpersonalens ansvar och vårdnadshavaren ansvarar för att eleven får fortsatt vård.