Vård vid långvarig sjukdom

Vid långvariga sjukdomar som kräver uppföljning (till exempel astma, diabetes, kranskärlsjukdomar, blodtryckssjukdomar) är målet en god vårdbalans. Vid den här typens sjukdomar är din egen aktivitet vid behandlingen av sjukdomen av central betydelse.

Behandling av sjukdom som kräver uppföljning på hälsostationen

För att inleda vården ska du boka tid på din hälsostation till hälsovårdarens eller sjukskötarens mottagning (första besöket). På mottagningen kartlägger vi tillsammans behovet av fortsatt vård, handledning och rådgivning samt kommer överens om målen för egenvården. Egenvården bedöms regelbundet enligt vårdplanerna. Om vårdbalansen försämras under egenvården ska du kontakta din hälsostation.

Du får information om ditt hälsotillstånd genom att göra en hälsoundersökning på webben i Omaolo.(extern länk)

Stöd för att sluta röka får du på adressen stumppi.fi (på finska).(extern länk) 

Regelbundna kontrollbesök

Helhetssituationen med en sjukdom som kräver uppföljning bedöms enligt dina individuella behov på hälsovårdarens eller sjukskötarens och vid behov på läkarens mottagning. Boka en mottagningstid hos hälsovårdaren eller sjukskötaren enligt din vårdplan. I samband med att du bokar tid får du en egenvårdsblankett, en medicinlista och en remiss till laboratoriet. Besök laboratoriet innan du kommer till hälsovårdarens eller sjukskötarens mottagning. Du är alltid välkommen att ha med en anhörig eller en närstående till mottagningen.

Diabetes: Förbered dig för besöket på mottagningen

Klicka på rubrikerna nedan så får du fram anvisningar för hur du ska förbereda dig och egenvårdsblanketter att fylla i före besöket på mottagningen.

Lungsjukdomar: Förbered dig för besöket på mottagningen

Klicka på rubrikerna nedan så får du fram anvisningar för hur du ska förbereda dig för mottagningen och egenvårdsblanketter.

Artärsjukdomar: Förbered dig för besöket på mottagningen

Klicka på rubrikerna nedan så får du fram anvisningar för hur du ska förbereda dig för mottagningen och egenvårdsblanketter.

Hälsostationernas egenvårdspunkter är för tillfället ur bruk

OBS! Egenvårdspunkterna är för tillfället ur bruk på grund av coronapandemin. På varje hälsostation finns en egenvårdspunkt där du själv bland annat kan mäta blodtrycket, vikten och midjemåttet. Dessutom hittar du information om långvariga sjukdomar samt om att främja hälsa och välbefinnande.