Byte av hälsostation

Du kan välja vilken som helst hälsostation på fastlandet i Finland.

Du kan börja uträtta dina ärenden på den nya hälsostationen när du har lämnat in anmälan både till din nuvarande hälsostation och till den nya hälsostationen. Om du skickar in anmälan per post, kan du börja uträtta dina ärenden på den nya hälsostationen två veckor postningsdagen.

Ett nytt val är möjligt tidigast ett år efter det föregående valet.

Alla familjemedlemmar kan anlita olika hälsostationer. Barnen förflyttas inte automatiskt till den nya hälsostationen med föräldrarna. Fyll i en separat ansökan för varje familjemedlem. Om ditt barn är minderårigt behövs underskrift av båda föräldrarna.