Brådskande vård och jour på hälsostationerna

Under hälsostationernas öppettider får du hjälp från din egen hälsostation. Ring alltid innan du går till hälsostationen. Vi har jour på hälsostationerna vardagar klockan 8-16. Jourhjälpen hjälper när hälsostationerna har stängt. Ring alltid 116 117 innan du går till jouren. I livshotande situationer ska du alltid ringa det allmänna nödnumret 112.

Vardagsjour på hälsostationerna

Hälsostationerna i Alberga, Esboviken, Hagalund, Iso Omena (Mattby), Kalajärvi, Kilo och Stensvik samt hälsostationen Samaria (Esbo centrum)

  • 09 816 34500 mån–fre kl. 7–16. Personer med hörselskada kan boka tid per textmeddelande tfn. 040 6393945

Vi önskar att du i ett brådskande ärende såvitt det är möjligt ringer oss genast efter klockan 7 på morgonen, då vi delar ut jourtider.  Om vi inte ringer tillbaka under förmiddagen i ett ärende som du meddelat att är brådskande, kan du gå till din hälsostation, där man bedömer ditt behov av vård.

Välj din hälsostation enligt anvisningen i telefonmeddelandet. Vi bedömer dina symtom och ditt behov av vård per telefon. Vid behov bokar vi en mottagningstid för dig. Ange i samband med tidsbokningen om du har särskilda behov kring ditt besök som ska beaktas i planeringen av din vård. Exempel på sådana är rädsla kring vård eller att röra sig med rullstol. Då kan vi hjälpa dig på bästa möjliga sätt. Du kan också göra en symtombedömning på adressen omaolo.fi(extern länk)

Biskopsportens hälsostation

  • 09 816 220 100 mån fre kl. 7-16. Personer med hörselskada kan boka tid per textmeddelande tfn. 040 570 2889.

Terveyskeskus Mehiläinen Espoontori (servicesedel)

  • 09 855 4303 ma-pe klo 8-16

Terveystalo Epoontori (servicesedel)

  • 045 7884 0966 mån, ons-fre kl. 8-16 och tis kl. 8-18.

I livshotande situationer ska du alltid ringa det allmänna nödnumret 112.

Läs mer om brådskande vård mån–fre kl. 16–08, veckoslut och helger

Brådskande vård mån–fre kl. 16–08, veckoslut och helger

Jourhjälpen hjälper när hälsostationerna har stängt. Ring alltid 116 117 innan du går till jouren. Jourhjälpen hänvisar dig till rätt vårdplats och där får du också råd vid överraskande hälsorelaterade problem när din egen hälsostation har stängt. Vid livshotande situationer, ring nödnumret 112.

Jourhuset.fi,(extern länk) Hälsobyn och en hälsoundersökning på webben kan utnyttjas dygnet runt.

Symtombedömningarna på tjänsten Omaolo hjälper dig att bedöma när och vilket slags vård du ska söka dig till och hur du själv kan behandla dina symtom. Frågorna bygger på forskningsbaserad kunskap, såsom rekommendationerna i God medicinsk praxis. I Esbo används följande symtombedömningar:

  • Coronaviruset(extern länk)
  • Urinvägsinfektion (extern länk) Du får hjälp med behandlingen av urinvägsinfektion. I vissa fall kan du få ett recept på antibiotika direkt till apoteket. Tjänsten hänvisar dig att ta kontakt med en hälsostation om det ser ut att behövas. För att skicka dina svar till ett en yrkesperson behövs stark autentisering med bankkoder eller mobilcertifikat.
  • Ögonproblem (extern länk)  ​Du kan göra en symtombedömning om du har varig sekretion, ökad tårvätskebildning eller klåda i ögat. 
  • Smärta eller skada i ländryggen  (extern länk)Symtombedömningen för smärta i ländryggen kan hjälpa dig om du lider av långvarig och/eller onormal smärta i ländryggen eller smärta som strålar från ländryggen till benen.
  • Misstanke om könssjukdom(extern länk) Svara på frågorna i symtombedömningen om du misstänker att du har en könssjukdom.

Jourhjälpen 116117

Jourhjälpen hjälper när hälsostationerna har stängt. Ring alltid 116 117 innan du går till jouren. Jourhjälpen hänvisar dig till rätt vårdplats och där får du också råd vid överraskande hälsorelaterade problem när din egen hälsostation har stängt.

Vid livshotande situationer, ring nödnumret 112.