Hagalund

Bekanta dig med Hagalund

Hagalund är ett levande stadscentrum för konst, kultur, idrott och tjänster. Det livliga området som öppnar sig direkt från Hagalunds metrostation bildar det största enhetliga promenadcentrumet i Finland.

I dag bor cirka 9 700 personer i Hagalund. Det förväntas att antalet stiger till 15 000 före år 2050.

Hagalund har goda kollektivtrafikförbindelser. Metron och bussterminalen gör Hagalund till en livlig knutpunkt för kollektivtrafiken. Den underjordiska parkeringsanläggningen i Hagalund är den största i Finland och betjänar så väl områdets invånare som dem som besöker Hagalund.  Parkeringsanläggningen har 2 100 bilplatser, av vilka en stor del är för infartsparkering. Den sista delen av parkeringsanläggningen blev färdig sommaren 2021.

En täckt cykelparkering ligger under Havsvindstorget, intill köpcentret Ainoa. I cykelparkeringen finns plats för 400 cyklar och den har en direkt förbindelse till metrostationen.

Utvecklingen och byggandet fortsätter i Hagalund under de kommande åren, men den historiska trädgårdsstadskaraktären ska bevaras. Esbo kulturcentrums och Kulturplatsens omgivning struktureras så att den blir en allt tätare del av Hagalunds centrum. Centrumtornet som representerar Aarne Ervis arkitektur och det bilfria centrumet bevaras dock också i fortsättningen.

Kulturen kommer i fortsättningen att vara ännu synligare i Hagalund, när Esbo kulturcentrum byggs ut. Utbyggnaden placeras i norra kanten av Kulturplatsen och kommer att innehålla en teatersal. Också utställningscentret WeeGee och dess omgivning har förnyats, då lekmuseet Leikki – vid tidigare namn Finlands leksaksmuseum Hevosenkenkä – samt Finlands ur- och smyckesmuseum Kruunu flyttade till nya lokaler nära WeeGee. Museernas tidigare lokaler i WeeGee blev lediga att användas som utställningslokaler.

Hagalunds idrottspark bjuder på utomordentliga möjligheter att motionera. Där finns bland annat idrottshallar, fotbollsplaner och en allaktivitetshall. I idrottsparken finns också en metrostation. I Bågparken, nära Idrottsparkens metrostation, har det under de senaste åren byggts ett stort antal nya bostäder och även nya tjänster.

Målet är att under de närmaste åren göra Hagalunds centrum till ett allt mångsidigare område med goda kommersiella tjänster och centrala offentliga tjänster. Trivseln förbättras med högklassiga gång- och cykelvägar samt med nya öppna platser som blir mötesplatser för invånarna. De högklassiga terminalerna för kollektivtrafik samt de fungerande parkerings- och servicearrangemangen är goda utgångspunkter för förändringarna.

Till Hagalunds storområde hör stadsdelarna Hagalund, Gäddvik, Bredvik, Mankans, Ängskulla, Otnäs, norra Hagalund och Westend.

Är du en fastighetsinvesterare eller byggare? Läs mera om möjligheterna i Hagalund (på engelska).

 

Tillläggsinformation om Hagalund

Antti Mäkinen

Projektchef +358 50 593 1339

Hagalund, Ottnäs & Kägeludden

Hagalund