Gatuunderhåll och vårstädning 2023

Vi har börjat ta bort sandningssanden från de huvudgator som är viktigast för busstrafiken. Efter detta övergår vi till att ta bort sanden från gång- och cykelbanor intill huvudgatorna samt från sidogatorna. Vi tar bort sandningssanden systematiskt, ett område i taget.

I samband med att sanden avlägsnas från gatorna vattnar vi vägytan, vilket ska förhindra att gatorna dammar. Rengjord, våt asfalt är farligt hal om den fryser. Därför kan vi inte vattna gatorna så länge nattemperaturerna ligger under nollstrecket. Om gatorna tvättas för tidigt blir risken för att någon ska halka betydligt större, så vi följer noga med när det är rätt stund att börja ta bort sanden.

Bilspärrarna återinstalleras på sina platser efter att vårstädningen är färdig.

Rent område för område

Esbo är indelat i tio underhållsområden, i vilka arbetet fortskrider i olika takt beroende på antalet gator. För två områden ansvarar en områdesentreprenör, medan de övriga sköts av staden. Varje område underhåller sitt område enligt sitt arbetsprogram och därför kan arbetet i intilliggande områden bli färdigt under något olika tidpunkter.

Vanligtvis är den första sopningsrundan av huvudlederna färdig före första maj. Det är sannolikt att arbetet med sidogatorna pågår ännu i slutet av maj. Processen påverkas av många faktorer som kan ändras, till exempel vädret, hur maskinerna håller och resurserna.

Alla områden har dock samma mål – först gäller det att rengöra huvudlederna, som skapar mycket damm, och arbetet ska vara slutfört i slutet av maj.

Sopningsmaskinerna startar när trafiken blir glesare

De livligaste gatorna sopas och tvättas under kvällar eller nätter, när trafiken är glesare. Oljud från sopningsmaskinerna kan höras in i bostäderna, men problemet är kortvarigt och på morgonen är gatorna i bättre skick.

Maskinerna är inte tillräckligt breda för att sopa hela gatan eller gång- och cykelvägen på en gång. Det kan kännas förvirrande att bara en del av gatan är sopad. Resten av gatan sopas också i sinom tid. Efter att gatorna har sopats tvättas de också.

Gatudamm försämrar luftkvaliteten

Det årligen återkommande gatudammet stör redan nu bilister, cyklister och andra som rör sig utomhus. Gatudammet består i huvudsak av finmald sandningssand och vägsalt, men också finpartiklar från gatornas beläggning och bildäck. Gatudammet försämrar luftkvaliteten i hela huvudstadsregionen.

Vi börjar med att ta bort gatudammet från de huvudleder som har den livligaste trafiken, eftersom gatudammet är rikligast på dem. Undvik att ta bilen i onödan och välj i stället att promenera, cykla eller åka kollektivt. Under mycket dammiga dagar kan det löna sig att undvika att vistas utomhus i områden med livlig trafik och i stället välja en väg genom skogar eller parker. Om du tar bort sand från din gård, vattna först sanden och sopa först efter det.

Vi önskar er soliga vårdagar!

Hela Esbo