Framtidsutsikter i Alberga

Alberga centrum utvecklas som ett tätt bostadsområde som stöder sig på goda kollektivtrafikförbindelser och som förenar boende och tjänster.

Nya bostäder byggs i Vermoängen, Mäkkylä, Boställsberget, Spillkråkan och Pajängen. Bostäder byggs för cirka 9 000 invånare till år 2025.

I Säteribergshörnet, som ligger på under en kilometers avstånd från Albergas terminal för kollektivtrafik och köpcentret Sello, planeras bostäder för cirka 800 invånare. Målet är att skapa ett trivsamt bostadsområde av god kvalitet invid tjänsterna. I Säteribergskanten byggs en av snabbspårvägen Spårjokerns hållplatser.

I Gattjinaparken i Bergans intill Alberga planeras ett hotell, ett affärs- och idrottscenter, kontor och bostäder. Samtidigt byggs ett parkområde med kafé- och restaurangtjänster vid Monikkobäcken. De första skedena av byggandet blir klara 2021.

Illustration av Spårjokern vid Alberga station.Bild: Raide-Jokeri

Spårjokern löper alldeles bredvid köpcentret Sello och tågstationen och möjliggör smidiga bytesförbindelser. Du kan följa med byggandet av Spårjokern och dess verkningar för trafikarrangemangen i Alberga på webbplatsen för Spårjokern(extern länk). Spårjokern tas i bruk i början av 2024.

Trafikförbindelserna i Alberga förbättras ytterligare när den planerade Stadsbanan blir färdig 2028. Stadsbanan består av två nya spår mellan Alberga och Köklax. Samtidigt förbättras cykelvägarna längs banan.

I Alberga idrottspark byggs en ny idrotts- och allaktivitetshall med tjänster. Hallen har delvis två våningar. Utöver en friidrottsplan och en löpbana på 200 meter kommer hallen att få planer och idrottssalar som lämpar sig för olika slags idrottsgrenar samt kontorslokaler och ett kafé. Tack vare allaktivitetshallen kan man i fortsättningen också ordna konserter och olika slags mässor i Alberga. Hallen blir färdig våren 2023.

Möjligheterna till utomhusidrott och tjänster förbättras också i idrottsparken i Dalsvik, där strandområdet utgör ett särdrag. Till idrottsparken kommer bland annat en skejtplats, en lekplats för barn, en frisbeegolfbana med nio hål som riktar sig till nybörjare och motionsanordningar vid stranden. I en ny byggnad som ska byggas mitt i området kommer det att finnas omklädningsrum, gym, ungdomslokaler och kafétjänster. Dessutom utvidgas tennishallen och områdets trafik- och parkeringssystem görs mer fungerande och säkra. Vid planeringen och byggandet av Dalsviks idrottspark beaktas de byggnader och naturvärden som ska skyddas i området.

Alberga