Framtidsutsikter för Hagalund

I Hagalunds centrum rivs byggnader som är byggda på 70- och 80-talet och på deras plats byggs nya hus, men största delen av Hagalunds trädgårdsstad förblir orörd.

Kulturcentrumet och Kulturplatsen med omgivning förnyas. Planeringen av området fortsätter på basis av förslaget Uusikuu som vann en arkitekttävling.

För Esbo stadsteater planeras nya lokaler i samband med ombyggnaden av Kulturcentrumet. Krämarbergsvägens parkeringshus rivs.

I Hagalunds centrumtorn planeras ett nytt högklassigt hotell med över 200 rum. Hotellet ska få lokaler också i södra kanten av Kulturplatsen, i en nybyggnad som byggs på platsen för det nuvarande så kallade Marimekkohuset. I byggnaden planeras utöver hotellverksamhet också mångsidiga tjänster.

Kulturstråket i Hagalund.Bild: Arkkitehtitoimisto Sarc Oy.

Nya gångvägar var öppnad hösten 2019. Samtidigt blir också det nya Havsvindstorget färdigt. Under torget finns en parkeringsplats för över 400 cyklar. Parkeringsplatsen har en direkt förbindelse till metrostationen.

Trafiken på Ring I började gå genom en tunnel i början av sommaren 2019. Ovanpå tunneln mellan Hagalund och Kägeludden byggs en park. Gång- och cykelvägarna som byggs på parkdäcket skapar goda förbindelser från Österstranden i Hagalund till metron och Kägelvikens strandpromenader.

Den nya tunneln och de planskilda anslutningarna som byggs i samband med projektet förbättrar säkerheten och främjar att trafiken löper smidigt. Bullret och trafikutsläppen minskar i närområdet.

Utvecklingen av fotbollsstadion i Hagalunds idrottspark och anknytande lokaler pågår.

Hagalund