Framtidsutsikter för Esboviken

Esbovikens centrum förnyas. Målet är att bygga ett levande stadscentrum vars goda tjänster är lätta att nå från alla håll i storområdet Esboviken.

Nybyggnadsprojektet för köpcentret Lippulaiva pågår. Det nya Lippulaiva är dubbelt så stort som den tidigare versionen. I det moderna köpcentret kommer det att finnas affärer, kaféer, restauranger, ett bibliotek samt både kommunal och privat hälsovård.

Knoptorget vid köpcentret Lippulaiva.

Esbovikens metrostation byggs för närvarande. Den nya metrostationen och bussterminalen placeras i samband med köpcentret. Metrolinjen öppnas för trafik år 2023. Följ hur metrobygget i Esbovikens område framskrider på Västmetrons webbplats(extern länk).

I Esboviken kommer flera flervåningshusprojekt att inledas under de kommande åren bland annat vid Esboviksgatan samt i samband med Dyningsparken. På tomten där köpcentret Pikkulaiva i dag står byggs ett storkvarter för omkring 2 000 invånare.

I enlighet med utvecklingsplanen för området byggs det nya arbetsplatser i Esboviken på båda sidorna om Västerleden.

I Sökö, som hör till Esbovikens storområde, koncentreras det kompletterande byggandet först i den framtida metrostationens omgivning och längs Övergårdsvägen och senare också längs Nedergårdsvägen. Det byggs hem för ungefär tusen invånare.

Ingångarna till Sökö metrostation byggs vid Sökötorget och Övergårdsvägen.

Målet är att öka invånarantalet i Sökö med cirka 6 000 personer till år 2050. På grund av ökningen av invånarantalet förbereder sig staden på att bygga 3–4 daghem och en enhetsskola.

Esboviken