Framtidsutsikter för Esboviken

Esbovikens centrum förnyas. Målet är att bygga ett levande stadscentrum vars goda tjänster är lätta att nå från alla håll i storområdet Esboviken.

Nybyggnadsprojektet för köpcentret Lippulaiva pågår. Det nya Lippulaiva är dubbelt så stort jämfört med tidigare. I det moderna köpcentret kommer det att finnas affärer, kaféer, restauranger samt kommunala tjänster och hälsovårdstjänster.

Knoptorget vid köpcentret Lippulaiva.Bild: Citycon

Esbovikens metrostation byggs för närvarande. Den nya metrostationen och bussterminalen placeras i samband med köpcentret. Metrolinjen öppnas för trafik år 2023. Läs på Västmetrons webbplats(extern länk) om hur byggandet av metron framskrider. 

I Esboviken kommer flera flervåningshusprojekt att inledas under de kommande åren bland annat vid Esboviksgatan samt i samband med Dyningsparken. På Mårtensbro skolas gamla tomt byggs ett storkvarter för 2 000 invånare.

I enlighet med utvecklingsplanen för området byggs det nya arbetsplatser i Esboviken på båda sidorna om Västerleden.

I Sökö fokuserar det kompletterande byggandet först i den framtida metrostationens omgivning och längs Övergårdsvägen och senare också längs Nedergårdsvägen. Det byggs hem för ungefär tusen invånare.

Metrostationens ingångar byggs vid Sökötorget och Övergårdsvägen.

Målet är att öka invånarantalet i Sökö med cirka 6 000 personer till år 2050. På grund av ökningen av invånarantalet förbereder sig staden på att bygga 3–4 daghem och en enhetsskola.

Esboviken