Framtidsutsikter för Esboviken

Utvecklingen av Esbovikens centrum fortsätter. Målet är att bygga ett levande stadscentrum vars goda tjänster är lätta att nå från alla håll i storområdet Esboviken.

Nybyggnadsprojektet för köpcentret Lippulaiva färdigställdes i mars 2022. Det nya Lippulaiva är dubbelt så stort som den tidigare versionen. I det moderna köpcentret Lippulaiva finns affärer, kaféer, restauranger, ett bibliotek och privata hälsovårdstjänster.

De omfattande tjänsterna i köpcentret Lippulaiva är lätta att nå för alla invånare i Stor-Esboviken. I Esboviken inleds under de närmaste åren byggandet av flera flervåningshus.

Byggandet av metrostationen i Esboviken slutfördes våren 2022. Den nya metrostationen och bussterminalen placeras i samband med köpcentret. Metrolinjen öppnades för trafik den 3 december 2022. Information om byggandet av metron i Esbovikens området finns på  Västmetrons webbplats(extern länk).

I Esboviken kommer flera flervåningshusprojekt att inledas under de kommande åren bland annat vid Esboviksgatan samt i samband med Dyningsparken. På tomten för det rivna köpcentrumet Pikkulaiva byggs ett storkvarter för omkring 2 000 invånare.

I enlighet med utvecklingsplanen för området byggs det nya arbetsplatser i Esboviken på båda sidorna om Västerleden.

I Sökö, som hör till Esbovikens storområde, koncentreras det kompletterande byggandet först i metrostationens omgivning och längs Övergårdsvägen och senare också längs Nedergårdsvägen. Det byggs hem för ungefär tusen invånare.

Ingångarna till Sökö metrostation byggs vid Sökötorget och Övergårdsvägen.

Målet är att öka invånarantalet i Sökö med cirka 6 000 personer till år 2050. På grund av ökningen av invånarantalet förbereder sig staden på att bygga 3–4 daghem och en enhetsskola.

Stensvik, som hör till Stor-Esboviken, är metrons västra slutstation. I och med metron förväntas Stensvik få tusentals nya invånare, nya arbetstillfällen och ett affärscentrum med tjänster. Utbildningssamkommunen Omnia och yrkeshögskolan Laurea planerar nya lokaler i Stensvik. Det förväntas att Stensvik före år 2050 ska ha 25 000 invånare, mot nuvarande 8 000.

Det gamla industriområdet Stenbruket på norra sidan av Västerleden blir i framtiden en central del av Stensvik. Det är en kort väg från Stenbruket till Stensviks metrostation. Stenbruket byggs nu om till ett centrum för boende, arbete och studier. Dessutom byggs där en innovationskoncentration för bioekonomi och cirkulär ekonomi, som får namnet Cleantech Garden.

Esboviken