Framtidsutsikter för Esbo centrum

Utvecklingen av Esbo centrum koncentreras till omgivningen kring stationen.

Det gamla ämbetscentrumet förnyas till ett modernt och trivsamt bostads- och arbetsplatsområde. I området byggs både nya bostadshus och affärs- och kontorslokaler. Nya flervåningshus för boende och affärslokaler har byggts intill stationen. Området har blivit trivsammare. För dem som kommer till stationen med cykel har det nyligen byggts en cykelparkering med belysning och tak för 156 cyklar.

Söder om banan fortsätter utvecklandet av centrumområdet och bostadsområdet i Södrikängen kompletteras med nya bostadsbyggnader under de närmaste åren. Gång- och cykelvägarna mellan Södrik och stationen förbättras.

Illustration av Vapentorget bredvid det nya bostadskvarteret.

På platsen för Ämbetshus 2 som har rivts byggs en ny byggnad, Esbobornas hus, som blir en träffpunkt för Esboborna. I byggnaden förenas stadens förvaltningslokaler, mångsidiga tjänster, kultur- och affärslokaler samt lokaler som betjänar beslutsfattandet och invånarsamarbetet. En arkitekturtävling kommer att utlysas om huset och byggandet inleds år 2026. Avsikten är att ta i bruk Esbobornas hus år 2028. 

Det gamla stadshuset som stått tomt sedan 2009 rivs så fort besvärsprocesserna är slutförda. Efter beslutet utreds tomtens slutliga användningsändamål.

Byggandet av bostadsområdet Södrikängen uppskattas pågå ungefär tre år till. Det nya daghemmet blev färdigt 2020. Till den delvis färdiga Södrikängen kommer cirka 1 000 människor att flytta under de närmaste åren.

Esbo centrum