Framtidsutsikter för Alberga

Alberga centrum utvecklas som ett tätt bostadsområde som stöder sig på goda kollektivtrafikförbindelser och som förenar boende och tjänster.

Nya bostäder byggs i Vermoängen, Mäkkylä, Boställsberget, Spillkråkan och Kilogård. Bostäder byggs för cirka 9 000 invånare till år 2025.

I Säteribergshörnet, som ligger på under en kilometers avstånd från Albergas terminal för kollektivtrafik och köpcentret Sello, planeras bostäder för cirka 800 invånare. Målet är att skapa ett trivsamt bostadsområde av god kvalitet invid tjänsterna. Området byggs fast i Spårjokerbanan och där byggs också en av snabbspårvägens hållplatser.

Köpcentret Sello utvidgas med 5 000 kvadratmeter ovanpå banan. Från köpcentret byggs en gångbro över banan med förbindelser till perrongerna och bussterminalen. Byggandet inleds möjligen år 2020.

I Gattjinaparken i Bergans intill Alberga planeras ett hotell, ett affärs- och idrottscenter, kontor och bostäder. Samtidigt byggs ett parkområde med kafé- och restaurangtjänster vid Monikkobäcken.

Illustration av Spårjokern vid Alberga station.Bild: Raide-Jokeri

Nio kilometer av Spårjokern kommer att byggas i Alberga område. Förlängningen av stadsbanan med två nya spår mellan Alberga och Köklax väntar på beslut om byggande.

I Alberga idrottspark planeras en ny idrotts- och allaktivitetshall med tjänster. Den planerade hallen har delvis två våningar. Utöver en friidrottsplan och en löpbana på 200 meter kommer hallen att få planer och idrottssalar som lämpar sig för olika slags idrottsgrenar samt kontorslokaler och ett kafé. Tack vare allaktivitetshallen kan man i fortsättningen också ordna konserter och olika slags mässor i Alberga.

Möjligheterna till utomhusmotion och tjänsterna förbättras också i Dalsviks idrottspark. I området kommer det att anläggas bland annat ett skejtområde, en lekplats för barn, en frisbeegolfbana med nio hål som riktar sig till nybörjare och gymredskap vid stranden. I en ny byggnad som ska byggas mitt i området kommer det att finnas omklädningsrum, gym, ungdomslokaler och kafétjänster. Ett särdrag i Dalsviks idrottspark är strandområdet. En aktiv användning av strandområdet stöds genom en förlängning av frilufsleden runt Långträsk. Dessutom förstoras tennishallen och områdets trafik- och parkeringssystem görs mer fungerande och säkra. Vid planeringen och byggandet av Dalsviks idrottspark beaktas de byggnader och naturvärden som ska skyddas i området.

Alberga