Framtiden i Kera

Framtidens Kera är en unik, hållbar och smart stadsdel som möjliggör aktivt deltagande, hobbyverksamhet och inflytande. Byggandet i Kera torde starta under 2022–2023 och Kera förväntas ta emot sina första invånare 2024. Det har redan skapats kulturverksamhet, idrott och försök i Kera, och de ska ha sin plats även i den framtida stadsdelen.

En tidslinje visar de stora stegen i utvecklingen av området Kera.

I Kera genomförs en hållbar stad i olika utvecklingsteman. I området investeras i koldioxidsnålt byggande, hållbar mobilitet, förnybart energisystem, cirkulär ekonomi, funktionella tjänster och digitala lösningar. Bekanta dig med utvecklingsteman nedan!

Alberga