Främjande av hälsa och välfärd i Esbo

Att främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd hör till kommunens viktigaste uppgifter. Ansvaret för detta är gemensamt för alla sektorer.

Främjandet av hälsa och välfärd handlar om att medvetet påverka välfärden och dess bakgrundsfaktorer, såsom levnadsförhållandena och livsmiljön, levnadsvanorna och livskompetensen samt hur tjänsterna fungerar och hur tillgängliga de är. Det kan ses som en investering som förebygger fattigdom, utslagning och andra sociala olägenheter.

Välfärdsarbetet styrs av en omfattande välfärdsberättelse och välfärdsplan som sammanställs en gång per fullmäktigeperiod.