Fråga bibliotekarien

Fråga bibliotekarien är en virtuell referenstjäns.

Fråga bibliotekarien är de finländska bibliotekens gemensamma tjänst. Fråga vad du vill, du får svar inom tre arbetsdagar. Vi svarar på dina frågor i nästan 90 bibliotek. Bland svararbiblioteken finns stads- och kommunbibliotek, specialbibliotek och informationstjänster.

Tjänstens information

Tjänsten kräver ingen identifiering.