Servicesedeln är ett sätt att ordna kommunens lagstadgade småbarnspedagogik. Servicesedeln kan användas för småbarnspedagogik i privata daghem. Staden deltar i kostnaderna för privat småbarnspedagogik genom att bevilja familjen en servicesedel för barnets småbarnspedagogik. Ansök om servicesedel på samma sätt som du ansöker om kommunal småbarnspedagogik. Fyll i ansökan i Esbo stads e-tjänst espoonvarhaiskasvatus.fi. Välj önskad servicesedelenhet under "Ansökningsönskemål". Det lönar sig att kontakta daghemmet senast när ansökan lämnats in.

Småbarnspedagogikens kundrådgivning: Servicesedel värdeomdöme och självriskdel

+358 9 81627401En inkomstutredning med behövliga bilagor kan skickas till adressen: Esbo stad, ekonomienheten/ småbarnspedagogik, PB 30, 02070 ESBO STAD. På frågor som gäller den dagliga tiden i småbarnspedagogik, behovet av småbarnspedagogik och familjeuppgifter svarar serviceproducenten.

På frågor som gäller bestämmandet av avgifterna inom småbarnspedagogik:

Telefontjänst
mån, ons och tors kl. 9.00–12.00

Telefonens områdesval:

01 Servicesedel

Finskspråkiga småbarnspedagogikens servicehandledning

+358 9 81631000Postadress PB 3125 02070 Esbo stad

Servicehandledning
Måndag kl. 9–13
Tisdag kl. 9–13
Onsdag kl. 9–13
Torsdag kl. 13–16
Fredag kl. 9–13

Servicehandledningen ger råd och hjälper familjer att ansöka om plats i småbarnspedagogiken samt om stöd för vård av barn.

Svenskspråkiga småbarnspedagogikens servicehandledning

+358 9 81627600Postadress PB 3125 02070 Esbo stad

Servicehandledning
Måndag kl. 9–11 och 12–14
Tisdag kl. 13–16
Onsdagar kl. 9–11 och 12–14
Fredag kl. 9–12

Servicehandledningen ger råd och hjälper familjer att ansöka om plats i småbarnspedagogiken samt om stöd för vård av barn.