Servicesedel för småbarnspedagogik

Servicesedeln för småbarnspedagogik är från 1.8.2021 tillgänglig för barnfamiljer i Esbo. Servicesedeln är ett sätt att ordna småbarnspedagogik för barn innan läroplikten börjar. Esbo stad deltar i kostnaderna för privat småbarnspedagogik genom att bevilja familjen en barnspecifik servicesedel. Kommunen beviljar familjen en servicesedel för småbarnspedagogik för barnet. Familjerna ansöker om servicesedel på samma sätt som man ansöker om kommunal småbarnspedagogik, det vill säga genom att fylla i ansökan i Esbo stads e-tjänst (esbosmabarnspedagogik.fi). Det lönar sig att kontakta daghemmet senast efter det att ansökan lämnats in.