Hur går jag tillväga om jag inte är nöjd med småbarnspedagogiken?

Barn har rätt till trygg småbarnspedagogik av hög kvalitet. Ibland väcker dock småbarnspedagogiken frågor eller missnöje hos vårdnadshavarna. I dessa situationer bör du i första hand kontakta personalen eller vid behov ledaren på respektive enhet för småbarnspedagogik.

Om saken inte kan redas ut i samråd med enheten kan vårdnadshavarna framställa en anmärkning (54 § i lagen om småbarnspedagogik) till den för verksamheten ansvariga ledaren inom småbarnspedagogik, den ansvariga personen vid verksamhetsstället eller en ledande tjänsteinnehavare inom småbarnspedagogiken.

Framställande av anmärkning på kommunal småbarnspedagogik eller småbarnspedagogik som ordnas som köptjänst

1) Du skriver anmärkningen på blanketten "Anmärkning på småbarnspedagogikens verksamhet" som finns i Blanketter-sidan på esbo.fi under rubriken Småbarnspedagogikens blanketter. Anmärkningen kan också framställas med ett fritt formulerat brev.

2) I anmärkningen bör du berätta så detaljerat som möjligt vad du är missnöjd med. Det finns ingen fastställd tidsperiod för framställande av anmärkningar, men det är bra att göra det snarast möjligt för att underlätta handläggningen av ärendet.

3) Anmärkningen riktas till Esbo stad.

4) Du returnerar den ifyllda blanketten till adressen kirjaamo@espoo.fi eller per post till Registraturen, Brogatan 11, PB 1, 02070 Esbo stad. Om anmärkningen innehåller känsliga uppgifter (t.ex. uppgifter om barnets hälsa/stödåtgärder), rekommenderar vi inte användning av e-post.

5) Anmärkningen behandlas i huvudsak inom en månad från dess framställande förutom under semestertider då svarstiden kan vara längre. Om handläggningen av ärendet tar längre tid ska den som framställer anmärkningen meddelas om den uppskattade handläggningstiden.

På anmärkningen ges ett motiverat svar som förklarar hur anmärkningsärendet har utretts och till vilka fortsatta åtgärder anmärkningen eventuellt har lett. Besvär kan inte anföras över svaret på anmärkningen.

Om anmärkningen gäller privat småbarnspedagogik ska anmärkningen framställas till den ansvariga personen vid verksamhetsstället som är föremål för anmärkningen.