Esbo stad har allmänna lekplatser för kommuninvånare där det också kan ordnas privat parkverksamhet för små barn. De privata tjänsteproducenterna väljer själva barnen till verksamheten som är avgiftsbelagd. Tjänsteproducenterna ansvarar för verksamhetens kvalitet och tidtabeller samt för marknadsföringen. Lagen om småbarnspedagogik tillämpas inte på privat parkverksamhet för små barn. Innan verksamheten inleds kontaktar tjänsteproducenten Esbo stads finska småbarnspedagogik för att diskutera vilken lekplats den planerar att använda. Mer information: vaka.yksityinen@espoo.fi Stadsteknikcentralen ansvarar för det allmänna underhållet av lekplatserna.