Småbarnspedagogiken erbjuder barnet en trygg vårdplats där barnet får växa, lära och utvecklas. Personalen inom småbarnspedagogik beaktar barnets individualitet, ålder och utvecklingsbehov och tar hänsyn till barnets språk och kultur. Kommunal småbarnspedagogik ordnas i daghem, i gruppfamiljedaghem och i familjedagvårdarens hem.