Kaskipihan päiväkoti

Detta är ett finskspråkigt daghem. Kaskipihan päiväkoti ger dagvård på finska.