Eestinmalmin päiväkoti

Detta är ett finskspråkigt daghem. Eestinmalmin päiväkoti ger dagvård på finska.