Dagvård, dvs. småbarnspedagogik

Föräldrarna kan välja småbarnspedagogik i ett kommunalt eller ett privat daghem, i familjedagvård eller i en klubb inom lekverksamheten. Man ansöker till småbarnspedagogiken fyra månader före behovet börjar. Den finskspråkiga småbarnspedagogiken svarar för den finska och svenska bildningstjänster svarar för den svenska småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

Kontaktuppgifter och tjänster