Dagvård, dvs. småbarnspedagogik

Föräldrarna kan välja småbarnspedagogik i ett kommunalt eller ett privat daghem, i familjedagvård eller i en klubb inom lekverksamheten. Man ansöker till småbarnspedagogiken fyra månader före behovet börjar. Den finskspråkiga småbarnspedagogiken svarar för den finska och svenska bildningstjänster svarar för den svenska småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

Verksamhetsställe