Ajurinmäen päiväkoti

Detta är ett finskspråkigt daghem. Ajurinmäen päiväkoti ger dagvård på finska.