Elevvård

Elevvården stöder barn och ungas lärande och välbefinnande i skolvardagen samt främjar samarbetet mellan hem och skola.

Elevvården i den grundläggande utbildningen har som mål att skapa en sund och trygg miljö för växande och lärande genom förebyggande och upprätthållande insatser samt att i ett tidigt skede även kunna upptäcka och ingripa i sådant som utgör hinder för elevernas växande, utveckling och hälsa. Elevvården innebär både kollektivt och individuellt stöd. Den följer upp och utvärderar välbefinnandet i hela skolsamfundet, i enskilda klasser och hos enskilda elever.