Reseunderstöd och skjutsar för förskolan

Reseunderstöd

Reseunderstöd kan bara beviljas för resa till och från förskolan, det vill säga inte för resa till och från småbarnspedagogik i samband med förskolan. Reseunderstöd kan man bara få om barnet går i sin närförskola och om vägen dit är längre än 3 km.

Reseunderstödet motsvarar priset av kollektivtrafikens periodbiljett för en vuxen. När barnet fyllt sju år beviljas på basis av vårdnadshavarnas ansökan kollektivtrafikens resekort för den resterande tiden.

Reseunderstöd eller skjuts kan beviljas även för kortare sträcka, om vägen som används anses vara särskilt riskfylld med beaktande av barnets ålder eller om det finns andra särskilda omständigheter. Vid särskilt vägande skäl och på basis av läkarintyg kan man även ansöka om abonnerad skjuts för barnet. 

På blankettsidan under rubriken förskoleundervisningens blanketter finns blanketten för ansökan om reseunderstöd och blanketten för ansökan om abonnerad skjuts.

Riktlinjerna för beviljande av abonnerad skjuts och reseunderstöd hittar du också på samma sida. 

Hela Esbo