Anmälan till förskolan och beslut

Förskoleundervisningen börjar den 10.8.2023.

Anmälning till den avgiftsfria förskoleundervisningen för läsåret 2023–2024 sker 10–20.1.2023. Anmälan görs elektroniskt på esbosmabarnspedagogik.fi(extern länk)-tjänsten. Logga in på e-tjänsten genom att identifiera dig med hjälp av suomi.fi tjänsten. I Suomi.fi tjänsten behöver du bankkoder eller mobilcertifikat. För att göra en förskoleanmälan måste du identifiera dig, även om du redan har koder till småbarnspedagogikens e-tjänst eVaka.

Om du inte har bankkoder eller mobilcertifikat kan du skicka in en pappersansökan.

I första hand behandlas endast de ansökningar som kommit in under anmälningstiden. Ansökningar tas emot även efter ansökningstiden.

Besluten om förskoleundervisning som börjar hösten 2023 fattas inom mars 2023. Vårdnadshavaren får beslutet i tjänsten esbosmabarnspedagogik.fi(extern länk). Vi rekommenderar att ta i bruk meddelandefunktionen i Suomi.fi tjänsten, så får vårdnadshavaren ett meddelande när beslutet finns för påseende. Om du har sökt till annan förskola än närförskola skickas besluten senare på våren.

Ansökan till småbarnspedagogik(extern länk)

Kontaktuppgifter

Finskspråkiga småbarnspedagogikens servicehandledning

+358 9 816 31000Postadress PB 3125 02070 Esbo stad

Servicehandledning
Måndag kl. 9–13
Tisdag kl. 9–13
Onsdag kl. 9–13
Torsdag kl. 13–16
Fredag kl. 9–13

Servicehandledningen ger råd och hjälper familjer att ansöka om plats i småbarnspedagogiken samt om stöd för vård av barn.

Småbarnspedagogikens servicehandledning

09 816 27600Postadress PB 3125 02070 Esbo stad

Servicehandledning
Måndag kl. 9–11 och 12–14
Tisdag kl. 13–16
Onsdagar kl. 9–11 och 12–14
Fredag kl. 9–12

Servicehandledningen ger råd och hjälper familjer att ansöka om plats i småbarnspedagogiken samt om stöd för vård av barn.

Hela Esbo