Esbo stad har olycksfallsförsäkring för:

  • daghemsbarn i hel- och deltidssmåbarnspedagogik samt i funktioner inom öppen förskolepedagogik där staden är huvudarrangör, även på utfärder
  • förskolebarn, även på utfärder
  • grundskolelever, även på lägerskola och klassresa
  • gymnasister i dags- och kvällsgymnasium, även på lägerskola och klassresa
  • barn i eftermiddagsverksamhet, även på utfärder
  • barn i klubb- och ungdomsverksamhet där staden är huvudarrangör, även på utfärder

Försäkringen gäller också då barnen väntar, inomhus i skolan eller på skolgården, på att eftermiddagsklubben eller annan klubb som hålls i skolan ska börja.

Försäkringen gäller också vid ovan nämnda funktioner och under direkta tur- och returresor i anslutning till dessa. Med direkt resa avses den kortaste resan hemifrån till skolan/småbarnspedagogiken och tillbaka.

Mer information om innehållet i olycksfallsförsäkringen för barn i skola och dagvård finns på samlingssidan för blanketter under rubriken försäkringar.