Förnyelse av e-recept

Lämna alltid begäran om förnyelse av recept till den enhet som svarar för din vård.

Du kan be om att få ett recept förnyat på följande sätt:

  • på Mina Kanta-sidor(extern länk). Det kan ta 8 dygn att förnya ett recept. Om du ger ditt telefonnummer får du ett sms med uppgift om att receptet har förnyats. På Mina Kanta-sidor kan du också kontrollera läget för din begäran om receptförnyelse. När receptet har förnyats kan du hämta ut läkemedlet på apoteket.
  • vid apoteket: observera att en del apotek tar ut en avgift för förnyandet
  • per telefon: ring tidsboknings- och rådgivningsnumret på din hälsostation. 

Lämna alltid begäran om förnyelse av recept till den enhet som svarar för din vård. Om vi inte vårdar dig för den åkomma som receptet gäller kan du inte förnya ditt recept hos oss. Vi skickar då receptet tillbaka till dig så att du kan be den enhet som vårdar dig förnya det.När du ber om att förnya ett recept behöver du ta med dig en lista över alla läkemedel som du använder(extern länk) (docx, 385 Kt). Både lagen och patientsäkerheten förutsätter att vi bedömer din läkemedelsbehandling som en helhet då vi förnyar ditt recept.