Fertilitetsbehandling

Efter cirka ett års aktiva försök att få barn utan att lyckas är det dags att börja undersöka orsakerna. Boka en mottagningstid hos en läkare vid den egna hälsostationen.

Undersökningar inleds samtidigt för båda partner. Till fertilitetsundersökningarna hör bland annat olika laboratorieprov, såsom hepatittest, hivtest och spermaanalys, och utredningar av bakomliggande sjukdomar och eventuella gynekologiska sjukdomar. Syftet är att utreda om ägglossning sker, om livmodern är frisk, om äggledarna är öppna och om spermakvaliteten är tillräckligt god.

Utgående från dessa undersökningsresultat får du en remiss till fortsatta undersökningar vid en poliklinik som är specialiserad på fertilitetsbehandlingar.

Om det förekommer faktorer som uppenbart kan försvåra möjligheterna att bli gravid, till exempel amenorré, (en störning i menstruationscykeln som innebär att menstruation saknas), kan undersökningarna inledas tidigare än efter ett års försök.

Vid fertilitetsbehandlingar inom den offentliga hälso- och sjukvården är den övre åldersgränsen cirka 40 år.

Till privata fertilitetspolikliniker är det möjligt att söka sig på eget initiativ utan remiss.

Läs mera