Fastighetsskötsel och städservice i stadens lokaler

Affärsverket Lokaltjänster ansvarar för fastighetsskötsel av lokalerna som staden använder, städning och tjänster i aulan samt säkerhetstjänster i syfte att upprätthålla lokalernas skick, funktionsduglighet, säkerhet och trivsel.

Lokalvårdare, det vill säga städare i sitt arbete. Lokalvårdarna eller städpersonalen utför ett viktigt arbete för upprätthållande av stadens lokaler.

Affärsverket Lokaltjänster ansvarar för städningen och fastighetsskötseln i de lokaler som staden använder.   Fastighetsskötseln och städningen omfattar bland annat skolor, daghem, hälsostationer, Esbo sjukhus och en del av kontorslokalerna där stadens arbetstagare arbetar.

Andra tjänster som ingår i underhållet av fastigheterna är hustekniska och byggnadstekniska reparationer, städning och aulor samt säkerheten.

Affärsverket Lokaltjänster producerar städ- och användartjänster i stadens lokaler antingen i form av arbete som man utför själv eller som köpta tjänster. Lokaltjänster producerar också experttjänster för städning bland annat gällande avfallshantering, projektplanering och konkurrensutsättning.

Taneli Kalliokoski

serviceproduktionschefTeknikvägen 15, Esbo.