Färdcentralen: Beställ skjuts

Du kan beställa en skjuts via Färdcentralen så att den kommer genast eller en viss tid. Du kan också ta en taxi vid en taxistolpe. Färdcentralen ordnar inte skjuts till hälso- och sjukvård. Sådana resor ersätts av Folkpensionsanstalten. Färdcentralen ersätter inte i efterhand resor som gjorts med andra tjänsteleverantörers bilar.

Beställningar

Beställning av resa

Hela Esbo