Färdcentralen

Färdcentralen erbjuder smidig och trygg färdtjänst för seniorer och personer med funktionsnedsättning dygnet runt varje dag året om. Esbo stad ansvarar för den nya färdtjänsten.

Ge respons

Du kan alltid ge respons på Färdcentralens service. Vi utvecklar hela tiden våra tjänster utifrån den respons vi får.

Kontaktuppgifter