Färdcentralen

Färdcentralen erbjuder smidig och trygg färdtjänst för seniorer och personer med funktionsnedsättning dygnet runt varje dag året om. Esbo stad ansvarar för den nya färdtjänsten.

Kontaktuppgifter

Färdcentralen

09 231 216 60