Pilvi Takala: Under uppsikt

Pilvi Takala, Close Watch, 2021. Video still.

Tid

1.2.2023 – 7.5.2023 EET/EEST

Plats

EMMA - Esbo moderna konstmuseum

Flitarvägen 5, 02100 Esbo

Se plats på kartan(extern länk)

Organisatör

EMMA

Pris

  • 20/10 €, fritt inträde för personer under 18 och över 70 år.

Köp biljett

Evenemangens webbplats

emmamuseum.fi(extern länk)

Pilvi Takalas Under uppsikt (2022) granskar kritiskt den privata säkerhetsbranschens maktutövning i det offentliga rummet. Det flerkanaliga videoverket har sitt ursprung i Takalas erfarenheter i säkerhetsbranschen, där hon under täckmantel arbetat som ordningsvakt för Securitas i ett av Finlands största shoppingcenter. Videorna i verket är filmade i en tredagars verkstad som Takala arrangerat, där hon tillsammans med sina tidigare kolleger behandlar rasism, våld och skadligt beteende hon mött på arbetsplatsen.

Installationen delar upp rummet i två delar där åskådaren och objektet för blicken blir aktiva delar av verket. Verket ger ordningsvakterna – och genom dem oss åskådare – en möjlighet att reflektera över sin egen ställning och de etiska frågorna förknippade med deras maktutövning, liksom också alternativa metoder för denna maktutövning, både i deras egen bransch och ur ett bredare samhällsperspektiv.

Under uppsikt hade premiär våren 2022 på Finlands paviljong vid den 59:e Venedigbiennalen. Installationen återvänder nu till Finland där verket och det forskningsarbete som ligger bakom det fick sin början. Den överdrivna användningen av maktmedel i branschen har i och med den senaste tidens händelser väckt allt större oro. Verket granskar en yrkeskultur som definierar vad som är ett acceptabelt beteende ute på fältet. I samband med utställningen hålls ett publikevenemang planerat av konstnären, som breddar diskussionerna verket föder. I en dialog mellan olika aktörer utreds de regler inom vars ramar säkerhetsorganisationerna upprätthåller ordningen i allmännyttans namn, och också dessa organisationers ansvar.

Under uppsikt är en del av utställningsserien InCollection som EMMA och Saastamoinen stiftelsen tillsammans producerar.

  • Hagalund
  • kulturevenemang
  • museer
  • utställningar