EMMA Talks: Konst och artificiell intelligens

EMMA Talks

Tid

27.8.2022 klo 10.00–11.00

Plats

EMMA - Esbo moderna konstmuseum

Flitarvägen 5, 02100 Esbo

Se plats på kartan(extern länk)

Organisatör

EMMA

Pris

Gratis inträde

Evenemangens webbplats

emmamuseum.fi(extern länk)

Välkommen att följa ljudkonstnären Holly Herndon och bildkonstnärerna Sougwen Chung och Jakob Kudsk Steensen diskutera hur den nya teknologin kring artificiell intelligens förändrar hur vi skapar och upplever konst. Diskussionen leds av Helsingfors festspels konstärliga direktör Marko Ahtisaari och den förs på engelska. Frågor kan också ställas på finska.

Holly Herndons performance IP på Helsingfors festspel, uppträdande Holly+ och Philomela-kören: Pannhallen, Kabelfabriken 26.8 och 28.8.

Sougwen Chungs verk Assembly Lines och Jakob Kudsk Steensens verk REANIMERAD visas på utställningen På spaning efter nutiden.

Diskussionen är en del av Helsingfors festspels, EMMAs och Esbo stadsteaters serie evenemang som utforskar relationen mellan konst och artificiell intelligens.

  • Hagalund
  • kulturevenemang
  • museer