Esbo kulturcentrums historik

Esbo kulturcentrums historik Kuunsillasta kulttuurikeskukseksi – Kulturliv och möten i Hagalunds hjärta publiceras 24.3.2022 som en del av Esbo stads 50-årsjubileum.

Bild: Sakari Hallikainen

År 2022 firar Esbo 50 år som stad. Vid det första stadsfullmäktigemötet 1.1.1972 gjordes beslut om att påbörja planeringen av Esbo kulturcentrum.

Esbo kulturcentrums historik Kuunsillasta kulttuurikeskukseksi – Kulturliv och möten i Hagalunds hjärta publiceras 24.3.2022 som en del av Esbo stads 50-årsjubileum.

Historiken följer Esbo kulturcentrum på dess resa genom beslutsfattningsprocess, arkitekttävling och planering till öppningsceremoni. Verket för även en mer djupgående diskussion om det efterlängtade kulturcentrets betydelse i Esbo under dess 33-år långa verksamhetstid. Kulturcentrets skeden presenteras genom arkiv- och pressmaterial samt genom intervjuer med personer som har varit med om att utforma dess verksamhet under olika perioder. 

Historiken har författats av fil.mag. Fanny Reinikka, som för tillfället fungerar som doktorand. ”Esbo kulturcentrums historik granskar speciellt beslutsfattningsprocessen i samband med husets byggande. Denna process resulterade i ett unikt aktivitetshus för kulturen, vilket också blev ett landmärke för Esbos kulturverksamhet”, konstaterar historikens styrgrupps ordförande Harri Rinta-aho, direktör för sektorn för fostran och lärande. Styrgruppens övriga medlemmar var Laura Kolbe, professor i europeisk historia vid Helsingfors universitet, pol.mag. Lea Rintala, projektchef för resultatenheten för kultur, samt fil. mag. Juha Vilja, Esbo kulturcentrums före detta ledande intendent. 

Esbo kulturcentrum är ritat av arkitekt Arto Sipinen och öppnades för publik år 1989. Kulturcentret är en av Hagalunds symboler och historiken belyser etapperna i uppförandet av denna anmärkningsvärda byggnad. Kuunsillasta kulttuurikeskukseksi är berättelsen om hur kulturcentrumprojektet påbörjades och om beslutfattningsprocessen i samband med detta. Det är också berättelsen om det stegvis tillbyggda kulturlivet i Esbo på väg mot rollen som betydande kulturstad.

Kuunsillasta kulttuurikeskukseksi har publicerats på finska och svenska som webbpublikation på adressen: www.espoo.fi/kulttuurikeskus. Den tryckta versionen av verket på finska och svenska levereras till biblioteken i Esbo. I slutet av den tryckta versionen och webbpublikationen finns ett engelskspråkigt abstract.

Hagalund