Esbo stads tandreglering informerar

På grund av resursbrist kan vi tyvärr inte längre inleda ny tandreglering på specialisttandläkarnivå i år (2021). Vi kallar nya patienter till tandregleringen när situationen blir bättre.

Behandling av bettfel som inte kräver specialtandläkare påbörjas som vanligt.

Bettfel i tänderna sållas under resten av året endast på enheten för tandreglering i Stensvik.

Förfrågningar gällande tandregleringsbehandling hammashoito.oikomishoito@espoo.fi