Säkerhetsplanering

Syftet med säkerhetsplanering är att förebygga och hindra olyckor och olycksfall, brott och störningar och att förbättra människornas känsla av trygghet.

Program för trygghet och säkert i Esbo(extern länk)

I programmet för trygghet och säkerhet i Esbo presenteras huvudlinjerna för säkerhetssamarbetet i Esbo och dessutom centrala mål, mätare, medel och uppföljning under fullmäktigeperioden. I programmet beskrivs det nuvarande och det önskade läget samt utmaningar för säkerheten och fokusområden för utveckling av säkerheten.

Målet är att öka Esbobornas trygghetskänsla och förbättra säkerheten genom att minska antalet olyckor, brott och störningar.

Statistiken pekar på att säkerhet är en konkurrensfaktor för Esbo.

Programmet för trygghet och säkerhet uppdateras av 2023.