Ett tryggt och trivsamt Esbo

En säker omgivning är en grundförutsättning för ett gott liv i staden.

Esbo bygger ett gemensamt stadsrum och säkerheten är en del av allt planeringsarbete, byggande, användning och underhåll. En trivsam stadsmiljö, som vi tar hand om, ger en signal om att den övervakas och värdesätts.

Staden stärker säkerheten i vardagen också genom att stödja samhörigheten och förebygga utslagning samt genom att producera tjänster av hög kvalitet. Att främja säkerheten är en del av stadens verksamhetskultur.

Invårnarnas Esbo

Vi kan påverka trivseln i vår närmiljö också genom våra egna handlingar. Genom att hålla miljön ren, uppföra oss klokt och ta hand om oss själva och andra skapar vi en trygg stad.

Invånarna kan också delta i planeringen och utvecklandet av den gemensamma stadsmiljön, framföra sina åsikter om planprojekt och ge staden respons. På säkerhetspromenaderna funderar vi tillsammans med invånarna, föreningarna, företagen och myndigheterna på säkerheten i närmiljön. I invånarforumen behandlas bland annat frågor som gäller trivseln och säkerheten i det egna området.