Ordna ditt evenemang på servicetorgen! Servicetorgen erbjuder gratis lokaler där du kan ordna evenemang som är öppna för allmänheten.

Evenemangen ska vara avgiftsfria och öppna för alla. Bland evenemang prioriteras aktiviteter och publiktillställningar. Tveka inte att berätta för oss om din evenemangsidé!

På servicetorget i Iso Omena kan du boka

  • fyra olika mötesrum
  • bibliotekets scen Stage.

På servicetorget i Kalajärvi kan du boka

  • en stor sal
  • ett undervisningsrum
  • ett arbetsrum
  • ett mötesrum.

Bokning av lokaler på servicetorgen

Anvisningar för företag och sammanslutningar

Företag och sammanslutningar är välkomna att testa och utveckla sina produkter och tjänster på servicetorget, tillsammans med Esboborna. Vi önskar organisationer varmt välkomna att presentera sin verksamhet och ordna evenemang.

Det är dock förbjudet att utöva

  • politiska valkampanjer (med undantag för korta tillställningar i samband med att en valkampanj kör igång)
  • kommersiell verksamhet, såsom marknadsföring och försäljning. 

Anvisningar för evenemang på servicetorget i Iso Omena

KalajärviMattby