Allmänna anvisningar som gäller alla lokaler

Servicetorget är en allmän plats där det är förbjudet att bedriva valkampanjer och kommersiell verksamhet. Om din organisation vill ordna en penninginsamling på servicetorget, måste ni komma överens om detta i förväg.

På servicetorget i Iso Omena kan du ordna öppna evenemang

 • i fyra mötesrum: Aalto, Kari, Meri och Kaisla
 • på scenen Stage i biblioteket i Iso Omena.

Dessutom kan organisationer förevisa sin verksamhet i entréhallen på i förväg överenskomna tidpunkter.

Servicetorget ger offentlig basservice som inte får störas av evenemangen. Om du reserverar en lokal på servicetorget för ditt evenemang, förbinder du dig att följa anvisningarna, så kom ihåg att läsa dem noggrant.

Servicetorget har en egen ordningsvakt som du kan be om hjälp i akuta säkerhetsfrågor.

Före evenemanget

Boka lokaler

 • Mötesrummen Aalto, Kari, Meri och Kaisla kan du boka i tjänsten Varaamo(extern länk). Du ansvarar själv för att boka mötesrum. Servicetorget gör inga bokningar i Varaamo för kundernas räkning.
  • Observera att mötesrummen inte är ljudisolerade. Evenemang på Stage kan orsaka ljud som hörs i mötesrummen.
 • Kom överens om användning av entréhallen med servicetorgets förvaltning per e-post.
  • Meddela i samband med bokningen om ni behöver bord och var borden ska placeras.
 • Anvisningar för att ordna evenemang på Stage finns på Helmets webbplats(extern länk) (på finska).

OBS! Servicetorget har tyvärr inte kök eller kärl som kan användas av evenemangsarrangörer. Du kan ta med dig något att servera eller till exempel beställa mat från något av kaféerna i köpcentret.

Information och marknadsföring

När du har bokat en lokal, kom ihåg att marknadsföra ditt evenemang om det är öppet för allmänheten.

 • på vår Facebooksida
  • Om du har skapat ett Facebook-event, kan du också bjuda in biblioteket i Iso Omena och servicetorgen i Esbo som medvärdar till ditt Facebook-event. Då syns ditt evenemang också på deras Facebook-sidor.
  • Kontakta servicetorgets förvaltning om du vill marknadsföra ditt evenemang på servicetorgens Facebook-sida: bifoga en kort beskrivning av evenemanget och en bild till ditt meddelande, eller en färdig reklam i bildformat (jpg, png) i storlek 1920 x 1080 px.
 • På servicetorgets digitala infoskärmar
  • Kontakta servicetorgets förvaltning om du vill marknadsföra ditt evenemang på servicetorgets digitala infoskärmar: bifoga en kort beskrivning av evenemanget och en bild till ditt meddelande eller en färdig reklam i bildformat (jpg, png) i storlek 1920 x 1080 px
   • Mått för hängande skärm 1920 x 1080 px
   • Mått för stående skärm 1080 x 1920 px
 • Dessutom kan biblioteket i Iso Omena(extern länk) (på finska) marknadsföra evenemanget på sin webbsida.

Du kan också marknadsföra ditt evenemang genom högtalarmeddelanden på servicetorget. Detta kommer vi alltid överens om separat från fall till fall.

Marknadsföring och reklam på andra håll i köpcentret är avgiftsbelagt. Läs mera om promotioner och reklam i köpcentret på CityconMedias webbplats(extern länk).

Reklam på andra ställen måste du sköta själv.

Fotografering på servicetorget

Om du bjuder in medier till evenemanget, meddela personalen på servicetorget eller biblioteket (om fotograferingen sker på scenen Stage). På så sätt kan vi på bästa möjliga sätt hjälpa redaktörerna i deras arbete och samtidigt säkerställa att kundernas integritetsskydd inte äventyras.

Det är tillåtet att fotografera evenemanget enligt de regler som gäller fotografering i offentliga lokaler. På grund av kundernas integritetsskydd är rätten att fotografera begränsad i följande lokaler: servicepunkten, FPA, kliniken för mental- och missbruksvård, mödra- och barnrådgivningen, hälsostationen och HUS laboratorium samt HUS bilddiagnostik. Utan ett särskilt tillstånd som begärts på förhand är det förbjudet att fotografera i dessa lokaler. Dessutom måste varje person som syns på bilderna personligen ge sitt tillstånd till att bli fotograferad och tillstånd till publicering av bilderna. Vill du fotografera barn måste du alltid ha tillstånd av deras föräldrar, i alla våra lokaler.

Avbokning och ombokning

Servicetorgets lokaler är mycket populära, så kom ihåg att anmäla eventuella avbokningar eller förändringar så snart som möjligt.

Upp- och nedmontering

Observera att upp- och nedmontering av allt som behövs för evenemanget måste göras under en och samma dag.

Det är inte möjligt att lagra något på servicetorget.

I egenskap av arrangör har du ansvar för att lokalerna lämnas i ett sådant skick som de var när du anlände. Servicetorget har endast fem (5) bord för evenemangsbruk, så ta med dig egna bord om det är möjligt. Om du vill använda servicetorgets bord, kom ihåg att meddela detta när du bokar en lokal.

Hur tar jag mig till servicetorget?

Servicetorget i Iso Omena ligger på översta våningen (3 vån.) i köpcentret Iso Omenas tillbyggnad, direkt ovanför bland annat restaurangerna och buss- och metroterminalen.

Till fots hittar du fram längs gångarna och rulltrapporna i den gamla delen av köpcentret. Fotgängare kommer till tillbyggnaden via Marknadsgatan 1, Finnviksvägen 1 och Biskopsbron 19.

Anländer du med bil (även taxi) lönar det sig att köra direkt in i parkeringshallen via rampen på Finnviksvägen 1. Där finns skyltar som visar vägen till servicetorget. Från parkeringshallen kommer du med hiss direkt till servicetorget på tredje våningen. Du parkerar gratis i två timmar och med Citycons mobilapp i fyra timmar.  Servicetorget har inga gratis bilplatser för evenemangsarrangörer.

På evenemangsdagen

I egenskap av evenemangsarrangör har du själv ansvar för alla arrangemang. Det är ytterst viktigt att du handlar enligt de överenskomna anvisningarna och reglerna. På så sätt kan du säkerställa en smidig tillställning.

 • Hämta nycklarna till mötesrummen från informationsdisken och returnera dem efter ditt evenemang. Ta med dig ett bildförsett identitetsbevis, till exempel körkort.
 • Avtala alltid om skyltning med personalen i förväg. Det är inte tillåtet att fästa skyltar på servicetorgets väggar.
 • Evenemangsarrangörerna får använda servicetorgets allmänna toaletter. Det största toalettkomplexet finns på köpcentrets sida, intill HUS lokaler, mittemot kaféet.

Ersättningsskyldighet

Kunderna ansvarar själva för skador eller nedsmutsning som de orsakar i lokalerna eller för apparaturen. Servicetorget har rätt att ta ut en ersättning för skadorna eller extra städning av kunderna.

Ta hänsyn till andra kunder

Servicetorget är en allmän plats och olika evenemang får mycket synlighet där. Kom ändå ihåg att ta hänsyn till de övriga kunderna och se till att de har fri tillgång till de olika tjänsterna på servicetorget.

Om du har frågor hjälper vi dig gärna.