Servicetorgen bjuder tjänster för kommunbor på ett ställe, högklassigt och flexibelt. Målet är att underlätta kommunbornas vardag. I Esbo finns för stunden två servicetorg: servicetorget i Iso Omena och servicetorget i Kalajärvi. Esbo stad har som mål att i framtiden utnyttja idén om servicetorg, som samlar ihop flera olika offentliga tjänster under ett tak, också på andra håll i Esbo, vid kollektivtrafikens knutpunkter.

Evenemang

Kontaktuppgifter och tjänster

KalajärviMattby