Så förbereder vi oss för energisituationen 2022–2023

Under vintersäsongen 2022–2023 förutses olika störningar i elpriset och tillgången till el. Vi förbereder oss för situationen på ett flertal sätt. På den här sidan samlar vi anvisningar och tips om hur invånarna kan spara energi samt nyheter och information om stadens egna energisparåtgärder.

Vi uppdaterar innehållet på den här sidan allt efter som vi får ny information.