Näringar och sysselsättning

Esbo är internationellt känd som en innovationsmiljö för vetenskap, konst och ekonomi. Centrala aktörer är Aalto-universitetet och teknologiska forskningscentralen VTT. Det företagsvänliga Esbo är en bra plats att leva, bo, företaga och arbeta.

Esbo stad är tillsammans med den övriga huvudstadsregionen en drivkraft för Finlands ekonomiska tillväxt. Nästan 50 procent av Helsingforsbörsens omsättning kommer från företag i Esbo. Esbo producerar så många patentansökningar att staden ligger på sjätte plats bland alla europeiska städer. Innovationer och lösningar som aktörer i staden skapar är ofta nationellt eller internationellt skalbara. När Esbo och hela huvudstadsregionen växer på ett hållbart sätt, växer också Finland på ett hållbart sätt.

Hög sysselsättning och hållbar företagsverksamhet är de viktigaste faktorerna som stärker stadens ekonomiska underlag. Med skatteinkomsterna producerar och utvecklar vi både tjänster som skapar välfärd och livskraft samt stadsmiljön. För att säkerställa att Esbo stads ekonomi och livskraft stärks, har vi inlett ett projekt som preciserar de närings- och sysselsättningspolitiska fokusområdena och åtgärderna.

Kontakta oss!

Harri Paananen

Näringsdirektör+358 43 8267701

Hilla-Maaria Sipilä

Chef för sysselsättningstjänster+358 43 8246624

Riku Heino

Chef för företagsservicen+358 40 6365812

Heli Hidén

Specialplanerare

Marika Lostedt

Utvecklingschef+358 40 6365622

Mari Ala-Mikkula

Marknadsförings- och kommunikationschef+358 43 8267495

Päivi Saastamoinen

Byråsekreterare+358 40 6366404