Esbo-info erbjuder - rådgivning om tjänster och evenemang som ordnas av Esbo stad, Helsingforsregionens trafik, Folkpensionsanstalten samt turistinformation som ges av Visit Espoo. - stöd vid användning av e-tjänster på datorn - gratis användning av dator med trådlös internetanslutning. Vi erbjuder inte utskrift på papper - mottagning av post till Esbo stad och Folkpensionsanstalten Dessutom startar våra servicerådgivare under 2022 en mobil rådgivningstjänst: de kommer till klienterna, till exempel på servicecentraler för seniorer, för att ge råd och stöda datoranvändning.

Verksamhetsställe