Webbansökan om kulturunderstöd

I webbansökan ingår projektunderstöd och årligt understöd för hembygdsföreningar och konst- och kulturföreningar.

Logga in med dina nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

Vid den första inloggningen ska registrerade sammanslutningar mata in basuppgifterna om sammanslutningen och den ansvariga personens personuppgifter samt som obligatoriska bilagor bifoga sammanslutningens stadgar och styrelsens uppgifter. Därefter kan ansökan fyllas i, undertecknas och skickas via systemet. Sammanslutningen svarar för uppgifternas riktighet och uppdateringen av uppgifterna.
Obs! Bankskydd kan förhindra infogning av bilagor. Inaktivera bankskyddet innan du fogar in bilagorna.

Om sökanden är en privatperson eller en arbetsgrupp, ska sökandens basuppgifter uppges på ansökningsblanketten. Basuppgifter om privatpersoner och arbetsgrupper ska alltid matas in i samband med en ny ansökan.

Tills vidare söks övriga kulturunderstöd på pdf-blanketter. Också redogörelserna för användningen av understöd görs på pdf-blanketter.