Chatt och telefontjänster

Esbo stad betjänar och ger råd via flera olika kanaler. Du kan kontakta oss via chatt, via videochatt, per telefon, per e-post eller via sociala medier. Du kan få hjälp till exempel med att fylla i olika ansökningar och sköta ärenden med FPA, handledning i frågor som gäller skolskjutsar eller HRT:s resekort och stöd i användning av hälsovårdens e-tjänster. Vi ger också tips om olika resmål och evenemang i Esbo.