Staden som service

Genom att utveckla staden som service skapar vi hållbara sätt att producera och förnya tjänsterna tillsammans med invånare, klienter och partner med hjälp av innovationer, information och digitalisering.

En viktig roll spelas av

  • servicen i centrum
  • flexibilitet
  • åtkomlighet
  • nätverkskaraktär.