Pågående utveckling

Invånar- och kundfokus är ett av Esbo stads värden. Också inom vårt tjänsteutvecklingsarbete har kundens upplevelse en stor betydelse eftersom vi utvecklar tjänsterna uttryckligen för slutanvändarna. På denna sida berättar vi hurdana utvecklingsprojekt vi arbetar med som bäst.

Internationella projekt

Nationella projekt

Projekt i Esbo