Hållbar utveckling i innovationsarbetet

I Esbo utvecklar, testar och inför vi framtidens hållbara stadstjänster tillsammans med våra partner och invånare. Vårt mål är en säker, hälsosam och funktionell vardag i ett klimatneutralt Esbo.

Esbo stad har i det internationella ledarskapsprogrammet för föregångarstäder förbundit sig att nå FN:s mål för hållbar utveckling (SDG, Sustainable Development Goals) senast 2025.

För att nå målen utvecklar vi tillsammans med företag och andra partner lösningar som är goda exempel på ett klimatneutralt stadsliv i framtiden.

Läs mer: Hållbar utveckling